Oddelek za prevajalstvo

Odprt je razpis Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2023/24

Informativni dan Filozofske fakultete za Erasmus+ študijske izmenjave bo v četrtek, 15. 12. 2022 ob 13. uri preko aplikacije ZOOM: https://uni-lj-si.zoom.us/j/97349979783

Na informativnem dnevu FF bodo svoje izkušnje z izmenjave predstavili študentke in študenti, ki so na izmenjavi že bili, pridružila pa se nam bo tudi ga. Erika Bolčina iz Službe za mednarodno sodelovanje UL.

Dogodek bo tudi predvajan v živo na FB profilu Mednarodne pisarne FF in dosegljiv za kasnejši ogled na spletni strani.

Navodila za prijavo na Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2023/24:

  • Pozor: pripravite si zahtevane priloge, ki jih morate naložiti v prijavo.
  • Prijavite se preko VIS-a, razdelek Prijava na izmenjavo.
  • Rok za oddajo popolne prijave preko VIS-a ter prijavnice z vsemi dokazili po e-pošti oddelčni koordinatorici  je četrtek, 19. 1. 2023.
  • Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.
  • Potrditev kandidatov se opravi na oddelku, preko katerega se prijavljate za izmenjavo.
  • Prijave so možne samo v okviru mest določenih v pogodbah*. Seznam je objavljen na spletni strani v razdelku Pogodbe* po oddelkih (* nekatere pogodbe so v postopku podaljševanja zato lahko pride še do sprememb)
  • PRIJAVE PREKO DRUGIH ODDELKOV NISO MOGOČE!

Obvestila

Oddelek za muzikologijo

Sprememba GU Aleš Nagode

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Obvestilo: prijava teme zaključnega dela

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Tajništvo – uradne ure (9.–10. 2. 2023)

Oddelek za umetnostno zgodovino

Začetek pri predmetu Didaktika umetnostne zgodovine II

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Izpiti – doc. dr. Širca (7. 2. 2023)

Oddelek za prevajalstvo

Tečaj uporabe orodja EndNote, torek, 14. 2. 2023, po Zoomu

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Tečaj uporabe orodja EndNote, torek, 14. 2. 2023, po Zoomu

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Tečaj uporabe orodja EndNote, torek, 14. 2. 2023, po Zoomu

Oddelek za psihologijo

Rok za oddajo gradiva za obravnavo na marčevski seji oddelka

Oddelek za psihologijo

Uradne ure tajništva za psihologijo