Oddelek za zgodovino

Odprt razpis za Erasmus študijske izmenjave 2022/23

Pozdravljene, pozdravljeni!

 

Odprt je razpis za študijske mobilnosti Erasmus+ za študijsko leto 2022/23: https://www.ff.uni-lj.si/studij/mednarodna-pisarna/erasmus.

 

Rok za prijavo preko VIS-a in oddajo prijave s prilogami (vključno z motivacijskim pismom) po e-pošti oddelčnemu koordinatorju (dr. Zwitter): četrtek, 20. 1. 2022.

 

Mednarodna pisarna FF UL pripravlja informativni dan za študentke in študente, zainteresirane za študijsko izmenjavo v tujino, ki bo potekal v četrtek, 16. 12. 2021, preko ZOOM-a, s pričetkom ob 13. uri, na povezavi:  https://uni-lj-si.zoom.us/j/94432947998, možen pa bo ogled tudi preko FB live profila FF Mednarodne pisarne (v tem primeru zgolj ogled – prek ZOOM-a lahko tudi sprašujete).

 

Študentke in študentje, ki si želite na izmenjavo, se informativnega dneva udeležite, če je le mogoče.

 

Že pred informativnim dnem si preberite nadaljevanje tega obvestila IN osnovno predstavitev Erasmus+ študija v tujini na spletni strani našega oddelka (https://zgodovina.ff.uni-lj.si/studij-v-tujini-1 – in sicer zavihek »Erasmus študij«).

 

Vrednotenje prijav prek Oddelka za zgodovino poteka na podlagi kriterijev, ki so predstavljeni tule: https://zgodovina.ff.uni-lj.si/sites/default/files/documents/merila_za_izbor_kandidatov_erasmus_odd_za_zg%20%281%29.pdf. Pazljivo jih preberite in napišite takšno motivacijsko pismo, da boste zanj v skladu s kriteriji, ki so objavljeni na navedeni povezavi, prejeli čim več točk!

 

Osnovne značilnosti programa Erasmus+ so:

 

 • Mobilnost je mogoča večkrat, na vsaki stopnji študija, to je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju.

   

 • Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija (določeno z bilateralno pogodbo). Znotraj vsake od študijskih stopenj imate torej na voljo po 12 mesecev študija v tujini. V praksi v primeru študijskih izmenjav to pomeni , da študirate v tujini 1 ali 2 semestra, izjeme so 3-mesečne mobilnosti magistrskih študentk_študentov v zadnjem letniku magistrskega študija z izključnim namenom zbiranja gradiva za magistrsko nalogo, in mobilnosti doktorskih študentk_študentov z namenom zbiranja gradiva za disertacijo.

   

 • Predpogoj za možnost izmenjave je obstoječa bilateralna pogodba med oddelkom, prek katerega se prijavljate na izmenjavo (ne katerim koli oddelkom FF UL) in oddelkom, ki vas bo gostil. Izjeme so mogoče le v primeru dvopredmetnih študentov: običajno je mogoče, da opravljate predmete v tujini za oba oddelka, kjer študirate, čeprav se prijavite na razpis za izmenjave le prek enega od oddelkov; v tem primeru je običajno dovolj tudi, da veljavna bilateralna pogodba povezuje le oddelka, prek katerih se na izmenjavo prijavite, in vam omogočimo, da v tujini opravljate predmete na obeh oddelkih (vendar so tovrstne izjeme v praksi mogoče na podlagi soglasja na vpletenih oddelkih doma in v tujini, običajno pa nihče ne komplicira).

   

 • Seznam bilateralnih pogodb, ki jih imamo sklenjene oddelki FF UL, je dostopen tule: https://zgodovina.ff.uni-lj.si/studij/mednarodna-pisarna/erasmus, zavihek »Pogodbe po oddelkih«. Tabela je urejena po abecedi oddelkov, torej pogodbe Oddelka za zgodovino najdete čisto na koncu. Na vašo željo je mogoče skleniti tudi novo pogodbo, vendar o tem razmišljajte dovolj vnaprej (postopek v praksi pogosto traja kak mesec ali mesec in pol).

   

 • V tujini morate v 1 semestru zbrati vsaj 20 KT in vsaj 20 KT vam moramo tudi priznati namesto naših predmetov. Priznavanje poteka na podlagi vsebinske podobnosti predmetov in ustreznega števila KT (mogoče je tudi, da 2 predmeta iz tujine priznamo namesto 1 našega, če sta predmeta v tujini ovrednotena z nižjim številom KT kot naš predmet; seveda lahko v tujini pridobite kak KT več). Pri predavanjih mora biti ujemanje veliko. Pri seminarjih imate bolj proste roke – priznamo seminarje, ki zajemajo vsaj eno od tem naših seminarjev in imajo dovolj KT. Kot zunanji izbirni predmet pa priznamo vsak predmet, ki ima vsaj toliko KT kot naš zunanji izbirni predmet – pri zunanjih izbirnih predmetih ni potrebno iskati vzporednice v ponudbi predmetov FF UL: bodite kreativni in kot zunanji izbirni predmet v tujini izberite predmet s takšnimi vsebinami, ki bo razširil vaša zgodovinska obzorja, pri nas pa ga ne ponujamo.

   

 • Študentke in študentje, ki so do leta 2021/22 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU ERASMUS oz. ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija, z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev. 

   

 

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Poletni urnik knjižnice OEiKA

Mednarodna pisarna

Novičnik zveze EUTOPIA

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

GU v avgustu

Oddelek za sociologijo

Dr. Kogovšek - govorilne ure

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelčno tajništvo - uradne ure (22. 8. – 26. 8. 2022)

Oddelek za geografijo

Zasedenost GIKL-a v avgustu in septembru

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Frančiška Lipovšek

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Jerneja Umer Kljun

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

tajništvo - uradne ure (16. 8. do 19. 8. 2022)

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Vabilo k prijavi na razpis za priznanja PI in SLODRE na področju vzgoje in izobraževanja