Oddelek za prevajalstvo

Prva številka revije STRIDON - Journal of Studies in Translation and Interpreting

Z veseljem vas obveščamo, da smo uspele objaviti prvo številko revije STRIDON - Journal of Studies in Translation and Interpreting, ki je prosto dostopna na tem naslovu: https://revije.ff.uni-lj.si/stridon/issue/view/734 Posamezne prispevke lahko najdete na isti strani v pdf formatu.

Revijo izdajamo skupaj Oddelek in prevodoslovno društvo Stridon. Posebna zahvala gre Mojci Schlamberger Brezar za podporo pri ustanovitvi in prvih številkah. Ker želimo revijo čimprej spraviti v mednarodne bibliografske baze podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij, smo močno omejeni pri objavi prispevkov avtorjev, ki prihajajo z Univerze v Ljubljani, zato je tudi prva številka pretežno mednarodna. V njej boste našli uredniški uvodnik, članek Briana Jamesa Baera o sovjetskih prevodih iz gulagov, članek Anne Ketola o medznakovnem prevajanju, ter tri članke mlajših raziskovalcev: enega o prevodni politiki na Kosovu, enega o posrednih prevodih na Švedskem in enega o kompleksnem življenju Bolivarjevega Pisma z Jamajke. Temu sledita dve recenziji: eno je prispevala Sare Öztürk, drugo Zarja Vršič.

Lepo vabljeni k branju!

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Informacije glede vpisov, zaključevanja in nadaljevanja študija ter menjav izbirnih predmetov

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Začetek seminarja Creole 'Epistemologija vsakdanjega življenja / Antropologija kompleksnih sistemov'

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Frančiška Lipovšek

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Monika Kavalir

Oddelek za zgodovino

Sprememba GU Peter Štih

Oddelek za geografijo

Začetek predavanj - dr. T. Resnik Planinc

Oddelek za psihologijo

Sprememba GU Katarina Babnik

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Sprememba GU Robert Kroflič

Osrednja humanistična knjižnica

Sprememba urnika Knjižnice Oddelka za filozofijo v sredo, 5. 10. 2022

Oddelek za filozofijo

Sprememba GU Olga Markič