Oddelek za umetnostno zgodovino

Razpis za študentsko delo v Loškem muzeju Škofja Loka

V Loškem muzeju Škofja Loka k sodelovanju vabijo študentke in študente zgodovine, arheologije, etnologije, umetnostne zgodovine, likovne pedagogike in drugih humanističnih smeri.

Gre za študentsko delo, ki obsega vodstva in delavnice za vrtčevske, osnovnošolske in srednješolske skupine ter za odrasle v Loškem muzeju v Loškem gradu in starem mestnem jedru Škofje Loke. Dogovoriti se je možno tudi za izvajanje programov v tujih jezikih in na drugih lokacijah, s katerimi upravlja muzej.

Več informacij najdete v razpisu, ki je objavljen tudi na spletni strani muzeja: https://www.loski-muzej.si/novice/iscemo-nove-vodicke-in-vodice_2/.

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Informacije glede vpisov, zaključevanja in nadaljevanja študija ter menjav izbirnih predmetov

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Skupine za Jezik v rabi 1 (samo dvopredmetni)

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Začetek seminarja Creole 'Epistemologija vsakdanjega življenja / Antropologija kompleksnih sistemov'

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Frančiška Lipovšek

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Monika Kavalir

Oddelek za zgodovino

Sprememba GU Peter Štih

Oddelek za geografijo

Začetek predavanj - dr. T. Resnik Planinc

Oddelek za psihologijo

Sprememba GU Katarina Babnik

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Sprememba GU Robert Kroflič

Osrednja humanistična knjižnica

Sprememba urnika Knjižnice Oddelka za filozofijo v sredo, 5. 10. 2022