Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Razpis za volitve

V skladu z določili 34. in 65. člena Statuta Univerze v Ljubljani(Ur. l. RS št. 4/2017 s spremembami), 124. člena Pravil Filozofske fakultete z dne 19. 4. 2017, 31., 32.in 33. členom Pravilnika o volitvah organov Univerze v Ljubljani UPB z dne 19. 7. 2019), 3. in 7. členom Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani z dne 12. 9. 2019 dekan objavlja

R A Z P I S

za volitve predstavnikov študentov v Študentski svet Filozofske fakultete za študijsko leto 2020/20211

Kandidacijski postopek bo potekal od 20. januarja do vključno 26. januarja 2021.Kandidatura mora vsebovati:-ime in priimek kandidata,

-kontaktni naslov kandidata,

-stalni in morebitni začasni naslov prebivališča kandidata,

-elektronski naslov kandidata,-številko mobilnega telefona kandidata,

-potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu kandidata,

-datum nastanka kandidature

-oddelek,na katerem kandidatka kandidra

,-lastnoročni ali digitalni podpis kandidata.

Kandidaturo pošljite na elektronski naslov volilni.odbor@ff.uni-lj.si.

2.Volilni odbor sestavljajo: Katja Černe, predsednica, Tjaša Žokalj, članica, Sara Pavlovič,članica, Mirjam Orožen, članica in Nika Mrak, članica.

3.Kandidatna lista bo objavljena v sredo, 27. januarja 2021, na oglasnih deskah in na spletni strani Filozofske fakultete.

4.Volitve se bodo izvedle v torek,9. februarja 2021, s pomočjo sistema Simply Voting. Volitve bodo potekale med 9:00 in 15:00 uro omenjenega dne. Volilni upravičenci bodo svoj glas lahko oddali elektronsko z uporabo študentske identitete.Ta razpis se objavi na oglasnih deskah in na spletni strani Filozofske fakultete v torek, 19. januarja 2021,in nadomesti razpis z dne 12. 10. 2020.

Dekan: prof. dr. Roman Kuhar:                                 Predsednica volilnega odbora: Katja Černe l. r.

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Družbena razmerja: Ples živih – ples mrtvih

Oddelek za zgodovino

Obvestilo - tajništvo oddelka

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Brezstična točka OHK za osebni prevzem od 1. do 31. 3. 2021

Referat, Referat za doktorski študij, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Danes: Okrogla miza - Znanstveno komuniciranje