Oddelek za muzikologijo

Zunanji izbirni predmeti na Akademiji za glasbo

Seznam zunanjih izbirnih predmetov Akademije za glasbo in urnik je dostopen tu.

Študenti FF, ki želijo izbrati zunanji izbirni predmet na Akademiji za glasbo morajo izpolniti obrazec Izbira predmetov na drugih visokošolskih zavodih za študente FF  in ga najkasneje do 15. oktobra predložiti v tajništvo matičnega oddelka, kamor so vpisani, kjer jim bodo izbrani predmet vnesli v elektronski indeks. Obrazec mora biti popolno izpolnjen in žigosan s strani odgovorne osebe drugega visokošolskega zavoda. Ob izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista je  v tem primeru potrebno izbrati predmet AA zunanji izbirni predmet v ustreznem obsegu kreditnih točk, ki bo na podlagi obrazca nato ustrezno nadomeščen. Potrdilo o opravljenih obveznostih mora študent dostaviti v referat za dodiplomski študij.

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Interna delavnica: Objava raziskovalnih podatkov v odprtem dostopu

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Aktualni dogodki, o katerih smo vas že obveščali

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Povezave do posnetkov spletnih dogodkov s področja raziskovalnega dela

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Spletni seminar Open Science Communities