Predstavitev programov 2. stopnje

Drugostopenjski študijski programi (ne glede na smer študija) trajajo 2 leti (4 semestre) in skupno obsegajo 120 kreditnih točk po sistemu ECTS (Evropski sistem za prenos in zbiranje kreditnih točk).  

Pri dvopredmetnih študijskih programih oziroma smereh je nujna povezava z drugim dvopredmetnim študijskim programom oziroma dvopredmetno smerjo, pri čemer ni mogoče povezovanje dvopredmetnih pedagoških programov oziroma smeri z nepedagoškimi programi oziroma smermi. Izjema sta študijska programa Andragogika, Andragogika – dvopredmetna pedagoška smer in Pedagogika, dvopredmetni pedagoški študijski program, ki se lahko povezujeta tudi z dvopredmetnimi nepedagoškimi študijskimi programi oziroma smermi.

Zloženka z drugostopenjskimi študijskimi programi, roki za prijavo na razpis za vpis ter kontakti za dodatne informacije, je na voljo tukaj.

Več o povezovanju študijskih programov in smeri je na voljo tukaj.

Kandidati, ki želijo študirati na drugostopenjskih dvopredmetnih pedagoških študijskih programih/smereh Filozofske fakultete si lahko kot drugi študijski program izberejo tudi drugostopenjski dvopredmetni pedagoški študijski program Teologija, ki ga izvaja Teološka fakulteta. Več informacij o programu Teološke fakultete je na voljo tukaj, več informacij o postopku prijave, vpisu, napredovanju in zaključku študija pa tukaj

Po zaključenem drugostopenjskem študiju lahko študenti v okviru Filozofske fakultete nadaljujejo izobraževanje na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Humanistika in družboslovje.

brošuri drugostopenjskih študijskih programov, so zbrane informacije o kompetencah, znanjih in spretnostih ter strokovnem naslovu, ki ga diplomanti magistrskih študijskih programov pridobijo na posameznem študijskem programu oziroma smeri.

Predstavitev študijskih programov na drugi stopnji – študijsko leto 2021/2022

ŠTUDIJSKI PROGRAM

SMER

ODDELEK

ANDRAGOGIKA*, PEDAGOŠKI ŠTUDIJSKI PROGRAM

ANDRAGOGIKA – enopredmetna pedagoška smer

ANDRAGOGIKA – dvopredmetna pedagoška smer

ODDELEK ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO

ANGLISTIKA

ANGLISTIKA – enopredmetna smer

ANGLISTIKA – dvopredmetna smer

ANGLISTIKA – enopredmetna pedagoška smer

ANGLISTIKA – dvopredmetna pedagoška smer

ODDELEK ZA ANGLISTIKO IN AMERIKANISTIKO

ANTIČNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

ANTIČNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI – latinska filologija

ANTIČNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI – grška filologija

KLASIČNE KULTURE – grška filologija

KLASIČNE KULTURE – latinska filologija

ODDELEK ZA KLASIČNO FILOLOGIJO

ARHEOLOGIJA, ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA ARHEOLOGIJO

AZIJSKE ŠTUDIJE

JAPONOLOGIJA – enopredmetna smer

JAPONOLOGIJA – dvopredmetna smer

SINOLOGIJA – enopredmetna smer

ODDELEK ZA AZIJSKE ŠTUDIJE

BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKI IN ZALOŽNIŠKI ŠTUDIJI, ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

BIBLIOTEKARSTVO

INFORMACIJSKA ZNANOST

ZALOŽNIŠTVO

ODDELEK ZA BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKO ZNANOST IN KNJIGARSTVO

ČEŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA SLAVISTIKO

 

 

ODDELEK ZA PREVAJALSTVO

ETNOLOGIJA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA

ETNOLOGIJA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA – enopredmetna smer

ETNOLOGIJA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO

FILOZOFIJA

FILOZOFIJA – enopredmetna smer

FILOZOFIJA – dvopredmetna smer

FILOZOFIJA – dvopredmetna pedagoška smer

ODDELEK ZA FILOZOFIJO

FRANCISTIKA

FRANCISTIKA Z ROMANISTIKO – enopredmetna smer

FRANCISTIKA – dvopredmetna smer

FRANCOŠČINA – dvopredmetna pedagoška smer

ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI

GEOGRAFIJA

OKOLJSKA IN FIZIČNA GEOGRAFIJA – GEOGRAFIJA TURIZMA – enopredmetna smer

OKOLJSKA IN FIZIČNA GEOGRAFIJA – POLITIČNA GEOGRAFIJA – enopredmetna smer

OKOLJSKA IN FIZIČNA GEOGRAFIJA – UPORABNA GEOINFORMATIKA – enopredmetna smer

REGIONALNO PLANIRANJE IN URBANO-RURALNE ŠTUDIJE – GEOGRAFIJA TURIZMA – enopredmetna smer

REGIONALNO PLANIRANJE IN URBANO-RURALNE ŠTUDIJE – POLITIČNA GEOGRAFIJA – enopredmetna smer

REGIONALNO PLANIRANJE IN URBANO-RURALNE ŠTUDIJE – UPORABNA GEOINFORMATIKA – enopredmetna smer

GEOGRAFIJA – dvopredmetna pedagoška smer

ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

GERMANISTIKA

GERMANISTIKA – enopredmetna smer

GERMANISTIKA – dvopredmetna smer

NEMŠČINA – enopredmetna pedagoška smer

NEMŠČINA – dvopredmetna pedagoška smer

ODDELEK ZA GERMANISTIKO Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

GRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

NOVOGRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA – dvopredmetna smer

STAROGRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA – dvopredmetna smer

STAROGRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA – dvopredmetna pedagoška smer

ODDELEK ZA KLASIČNO FILOLOGIJO

HISPANISTIKA

HISPANISTIKA – enopredmetna smer

HISPANISTIKA – dvopredmetna smer

HISPANISTIKA – dvopredmetna pedagoška smer

ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI

ITALIJANISTIKA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

ITALIJANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST – dvopredmetna smer

ITALIJANŠČINA – dvopredmetna pedagoška smer

ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI

JUŽNOSLOVANSKI ŠTUDIJI, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA SLAVISTIKO

KOGNITIVNA ZNANOST, SKUPNI INTERDISCIPLINARNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

Program se izvaja na UL v okviru Medicinske fakultete, Fakultete za računalništvo in informatiko, Filozofske fakultete in Pedagoške fakultete (koordinatorstvo, vpis) in na več univerzah v tujini.

ODDELEK ZA PSIHOLOGIJO /PEDAGOŠKA FAKULTETA (koordinarorstvo, vpis).

KREOL – KULTURNA RAZNOLIKOST IN TRANSNACIONALNI PROCESI, SKUPNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO

LATINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

LATINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA – dvopredmetna smer

LATINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA – dvopredmetna pedagoška smer

ODDELEK ZA KLASIČNO FILOLOGIJO

MUZIKOLOGIJA, ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA MUZIKOLOGIJO

PEDAGOGIKA, ENOPREDMETNI PEDAGOŠKI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO

PEDAGOGIKA, DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI ŠTUDIJSKI PROGRAM*

 

ODDELEK ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO

POLONISTIKA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

POLONISTIKA – dvopredmetna smer

POLONISTIKA – dvopredmetna pedagoška smer

ODDELEK ZA SLAVISTIKO

PREVAJANJE, ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

Smer: slovenščina – angleščina – francoščina

Smer: slovenščina – angleščina – italijanščina

Smer: slovenščina – angleščina – nemščina

ODDELEK ZA PREVAJALSTVO

PREVAJANJE (SLOVENŠČINA – ANGLEŠČINA – FRANCOŠČINA), SKUPNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA PREVAJALSTVO

PREVAJANJE (SLOVENŠČINA –  ANGLEŠČINA – NEMŠČINA), SKUPNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA PREVAJALSTVO

PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA

PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA – enopredmetna smer

PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA – dvopredmetna smer

PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA – dvopredmetna pedagoška smer

ODDELEK ZA PRIMERJALNO KNJIŽEVNOST IN LITERARNO TEORIJO

PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA PRIMERJALNO IN SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE

PRIMERJALNO SLOVANSKO JEZIKOSLOVJE, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA SLAVISTIKO

PSIHOLOGIJA, ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA PSIHOLOGIJO

RUSISTIKA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

RUSISTIKA – dvopredmetna prevajalska smer

RUSISTIKA – dvopredmetna pedagoška smer

ODDELEK ZA SLAVISTIKO

SLOVAKISTIKA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

SLOVAKISTIKA – dvopredmetna smer

SLOVAKISTIKA – dvopredmetna pedagoška smer

ODDELEK ZA SLAVISTIKO

SLOVENISTIKA

SLOVENISTIKA – enopredmetna jezikoslovna smer

SLOVENISTIKA – enopredmetna literarno-kulturološka smer

SLOVENISTIKA – dvopredmetna smer

SLOVENISTIKA – enopredmetna pedagoška jezikoslovna smer

SLOVENISTIKA – enopredmetna pedagoška literarna smer

SLOVENISTIKA – dvopredmetna pedagoška smer

ODDELEK ZA SLOVENISTIKO

SOCIOLOGIJA, DVOPREDMETNI PEDAGOŠKI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA SOCIOLOGIJO

SOCIOLOGIJA KULTURE

SOCIOLOGIJA KULTURE – enopredmetna smer

SOCIOLOGIJA KULTURE – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA SOCIOLOGIJO

SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE 

SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE – enopredmetna smer

SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA PRIMERJALNO IN SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE

SREDNJEEVROPSKE ŠTUDIJE, SKUPNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA SLAVISTIKO

TOLMAČENJE, ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

Smer: Jezik A-B-C

 

Smer: Jezik A-C1-C2

ODDELEK ZA PREVAJALSTVO

UMETNOSTNA ZGODOVINA

UMETNOSTNA ZGODOVINA – enopredmetna smer

UMETNOSTNA ZGODOVINA – dvopredmetna smer

UMETNOSTNA ZGODOVINA – dvopredmetna pedagoška smer

ODDELEK ZA UMETNOSTNO ZGODOVINO

ZGODOVINA, ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA ZGODOVINO

ZGODOVINA, PEDAGOŠKI ŠTUDIJSKI PROGRAM

ZGODOVINA – enopredmetna pedagoška smer

ZGODOVINA – dvopredmetna pedagoška smer

ODDELEK ZA ZGODOVINO

*Medsebojno se ne povezujeta, lahko pa se povezujeta z ostalimi dvopredmetnimi in dvopredmetnimi pedagoškimi programi oziroma smermi.

Skupni del pedagoškega modula 

Vsi študenti pedagoških študijskih programov in smeri morajo obiskovati skupne predmete, kot del profesionalnega izobraževanja bodočih učiteljev. 

Predstavitev skupnih predmetov (opis, predmetnik, predstavitev predmetov, urniki) je na voljo tukaj, podpoglavje »Skupni del pedagoškega modula«.

Skupni študijski programi:

  • KOGNITIVNA ZNANOST, SKUPNI INTERDISCIPLINARNI ŠTUDIJSKI PROGRAM (več informacij v tabeli zgoraj)
  • KREOL – KULTURNA RAZNOLIKOST IN TRANSNACIONALNI PROCESI, SKUPNI ŠTUDIJSKI PROGRAM (več informacij v tabeli zgoraj)
  • PREVAJANJE (SLOVENŠČINA – ANGLEŠČINA – FRANCOŠČINA), SKUPNI ŠTUDIJSKI PROGRAM (več informacij v tabeli zgoraj)
  • PREVAJANJE (SLOVENŠČINA –  ANGLEŠČINA – NEMŠČINA), SKUPNI ŠTUDIJSKI PROGRAM (več informacij v tabeli zgoraj)
  • SREDNJEEVROPSKE ŠTUDIJE, SKUPNI ŠTUDIJSKI PROGRAM (več informacij v tabeli zgoraj)

 

Arhiv predstavitvenih zbornikov

Enopredmetni

Dvopredmetni

Enopredmetni pedagoški*

* Skupni del pedagoškega modula
Več informacij o skupnem delu pedagoškega modula (opis, predmetnik, predstavitev predmetov, urniki) je na voljo tukaj,  podpoglavje »Skupni del pedagoškega modula«.

Dvopredmetni pedagoški*

Kandidati, ki želijo študirati na drugostopenjskih dvopredmetnih pedagoških študijskih programih/smereh Filozofske fakultete si lahko kot drugi študijski program izberejo tudi drugostopenjski dvopredmetni pedagoški študijski program Teologija, ki ga izvaja Teološka fakulteta. Več informacij o programu Teološke fakultete je na voljo tukaj, več informacij o postopku prijave, vpisu, napredovanju in zaključku študija pa tukaj

* Skupni del pedagoškega modula
Več informacij o skupnem delu pedagoškega modula (opis, predmetnik, predstavitev predmetov, urniki) je na voljo tukaj,  podpoglavje »Skupni del pedagoškega modula«.

** Vezava z enim od dvopredmetnih programov ali z enim od pedagoških dvopredmetnih programov. Medsebojna vezava programov Andragogika in Pedagogika ni mogoča.

Skupni študijski programi

Enopredmetni

Anglistika 

Antični in humanistični študiji

Arheologija

Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji

Bibliotekarstvo – velja za študente vpisane pred študijskim letom 2016/2017

Informacijska znanost z bibliotekarstvom – velja za študente vpisane pred študijskim letom 2016/2017

Založniški študiji – velja za študente vpisane pred študijskim letom 2016/2017

Etnologija in kulturna antropologija

Filozofija

Francistične in romanistične študije

Geografija

Germanistika

Hispanistika

Japonologija

Muzikologija

Prevajanje

Primerjalna književnost in literarna teorija

Psihologija

Sinologija

Slovenistika

Sociologija kulture

Splošno jezikoslovje

Tolmačenje

Umetnostna zgodovina

Zgodovina History

 

Dvopredmetni

Anglistika 

Češki jezik in književnost

Etnologija in kulturna antropologija

Filozofija

Francistične študije

Grški jezik, književnost in kultura

Italijanski jezik in književnost

Japonologija

Južnoslovanski študiji

Latinski jezik, književnost in kultura

Nemcistika 

Polonistika

Primerjalna književnost in literarna teorija

Primerjalno jezikoslovje

Primerjalno slovansko jezikoslovje

Rusistika

Slovakistika

Slovenistika

Sociologija kulture

Splošno jezikoslovje

Španski jezik in književnost

Umetnostna zgodovina

 

Enopredmetni pedagoški

Andragogika

Anglistika 

Nemščina

Pedagogika

Slovenistika

Zgodovina  / History

 

Skupni del pedagoškega modula - predmetnik

 

Dvopredmetni pedagoški

Andragogika*

Anglistika 

Filozofija

Francoščina 

Geografija

Grški jezik, književnost in kultura

Italijanščina

Latinski jezik, književnost in kultura

Nemščina

Pedagogika*

Polonistika

Primerjalna književnost in literarna teorija

Rusistika

Slovakistika 

Slovenistika

Sociologija

Španščina

Umetnostna zgodovina

Zgodovina  / History

 

* Vezava z enim od dvopredmetnih programov ali z enim od pedagoških dvopredmetnih programov. Medsebojna vezava programov Andragogika in Pedagogika ni mogoča.

 

Skupni študijski programi

KREOL - Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi / CREOLE - Cultural Differences and Transnational Processes 

Prevajanje (slovenščina - angleščina - nemščina) , Gradec

Prevajanje (slovenščina - angleščina - francoščina) , Pariz - ISIT 

Prevajanje (slovenščina - angleščina - francoščina) , Pariz - INALCO

Srednjeevropske študije 

Zgodovina JV Evrope / History of South-Eastern Europe

 

Kognitivna znanost - skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje. Program se izvaja na UL v okviru Medicinske fakultete, Fakultete za računalništvo in informatiko, Filozofske fakultete in Pedagoške fakultete (koordinatorstvo, vpis) in na več univerzah v tujini.

Enopredmetni

Anglistika 

Antični in humanistični študiji

Arheologija

Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji

Bibliotekarstvo – velja za študente vpisane pred študijskim letom 2016/2017

Informacijska znanost z bibliotekarstvom – velja za študente vpisane pred študijskim letom 2016/2017

Založniški študiji – velja za študente vpisane pred študijskim letom 2016/2017

Etnologija in kulturna antropologija

Filozofija

Francistične in romanistične študije

Geografija

Germanistika 

Hispanistika

Japonologija

Muzikologija

Prevajanje

Primerjalna književnost in literarna teorija

Psihologija

Sinologija

Slovenistika

Sociologija kulture

Splošno jezikoslovje

Tolmačenje

Umetnostna zgodovina

Zgodovina 

 

Dvopredmetni

Anglistika 

Češki jezik in književnost

Etnologija in kulturna antropologija

Filozofija kulture

Francistične študije

Grški jezik, književnost in kultura

Italijanski jezik in književnost

Japonologija

Južnoslovanski študiji

Latinski jezik, književnost in kultura

Nemcistika 

Polonistika

Primerjalna književnost in literarna teorija

Primerjalno jezikoslovje

Primerjalno slovansko jezikoslovje

Rusistika

Slovakistika

Slovenistika

Sociologija kulture

Splošno jezikoslovje

Španski jezik in književnost

Umetnostna zgodovina

 

Enopredmetni pedagoški

Andragogika

Anglistika 

Nemščina

Pedagogika

Slovenistika

Zgodovina  / History

 

Skupni del pedagoškega modula - predmetnik

 

Dvopredmetni pedagoški

Andragogika*

Anglistika 

Filozofija

Francoščina 

Geografija

Grški jezik, književnost in kultura

Italijanščina

Latinski jezik, književnost in kultura

Nemščina

Pedagogika*

Polonistika 

Primerjalna književnost in literarna teorija

Rusistika

Slovakistika 

Slovenistika

Sociologija

Španščina

Umetnostna zgodovina

Zgodovina  / History

 

* Vezava z enim od dvopredmetnih programov ali z enim od pedagoških dvopredmetnih programov. Medsebojna vezava programov Andragogika in Pedagogika ni mogoča.

 

Skupni študijski programi

KREOL - Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi / CREOLE - Cultural Differences and Transnational Processes

Prevajanje (slovenščina - angleščina - nemščina): Gradec

Prevajanje (slovenščina - angleščina - francoščina): Pariz - ISIT 

Prevajanje (slovenščina - angleščina - francoščina): Pariz - INALCO

Srednjeevropske študije 

Tolmačenje (slovenščina - angleščina - nemščina): Gradec - programu akreditacija ne bo podaljšana  - sklep; programu je akreditacija potekla 18. 10. 2018

Zgodovina JV Evrope 

 

Kognitivna znanost - skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje. Program se izvaja na UL v okviru Medicinske fakultete, Fakultete za računalništvo in informatiko, Filozofske fakultete in Pedagoške fakultete (koordinatorstvo, vpis) in na več univerzah v tujini.

Enopredmetni

Anglistika / English

Antični in humanistični študiji

Arheologija

Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji

Bibliotekarstvo – velja za študente vpisane pred študijskim letom 2016/2017

Informacijska znanost z bibliotekarstvom – velja za študente vpisane pred študijskim letom 2016/2017

Založniški študiji – velja za študente vpisane pred študijskim letom 2016/2017

Etnologija in kulturna antropologija

Filozofija

Francistične in romanistične študije

Geografija

Germanistika / Germanistik

Hispanistika

Japonologija

Muzikologija

Prevajanje

Primerjalna književnost in literarna teorija

Psihologija

Sinologija

Slovenistika

Sociologija kulture

Splošno jezikoslovje

Tolmačenje

Umetnostna zgodovina

Zgodovina History

 

Dvopredmetni

Anglistika / English

Češki jezik in književnost

Etnologija in kulturna antropologija

Filozofija kulture

Francistične študije

Grški jezik, književnost in kultura

Italijanski jezik in književnost

Japonologija

Južnoslovanski študiji

Latinski jezik, književnost in kultura

Nemcistika / Germanistik

Polonistika

Primerjalna književnost in literarna teorija

Primerjalno jezikoslovje

Primerjalno slovansko jezikoslovje

Rusistika

Slovakistika

Slovenistika

Sociologija kulture

Splošno jezikoslovje

Španski jezik in književnost

Umetnostna zgodovina

 

Enopredmetni pedagoški

Andragogika

Anglistika / English

Nemščina/Germanistik

Pedagogika

Slovenistika

Zgodovina History

 

Skupni del pedagoškega modula - predmetnik

 

Dvopredmetni pedagoški

Andragogika*

Anglistika / English

Filozofija

Francoščina 

Geografija

Grški jezik, književnost in kultura

Italijanščina

Latinski jezik, književnost in kultura

Nemščina/Germanistik

Pedagogika*

Polonistika - program v študijskem letu 2017/2018 ni razpisan

Primerjalna književnost in literarna teorija

Rusistika

Slovakistika - program v študijskem letu 2017/2018 ni razpisan

Slovenistika

Sociologija

Španščina

Umetnostna zgodovina

Zgodovina History

 

* Vezava z enim od dvodisciplinarnih programov ali z enim od pedagoških dvopredmetnih programov. Medsebojna vezava programov Andragogika in Pedagogika ni mogoča.

 

Skupni študijski programi

KREOL (Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi) // CREOLE (Cultural Differences and Transnational Processes)

Prevajanje (slovenščina - angleščina - nemščina): Gradec

Prevajanje (slovenščina - angleščina - francoščina): Pariz - ISIT 

Prevajanje (slovenščina - angleščina - francoščina): Pariz - INALCO

Srednjeevropske študije 

Tolmačenje (slovenščina - angleščina - nemščina): Gradec - programu akreditacija ne bo podaljšana  - sklep

Zgodovina JV Evrope / History of South-Eastern Europe

 

Kognitivna znanost - skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje. Program se izvaja na UL v okviru Medicinske fakultete, Fakultete za računalništvo in informatiko, Filozofske fakultete in Pedagoške fakultete (koordinatorstvo, vpis) in na več univerzah v tujini.

Enodisciplinarni

Anglistika / English

Antični in humanistični študiji

Arheologija

Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji

Bibliotekarstvo – velja za študente vpisane pred študijskim letom 2016/2017

Informacijska znanost z bibliotekarstvom – velja za študente vpisane pred študijskim letom 2016/2017

Založniški študiji – velja za študente vpisane pred študijskim letom 2016/2017

Etnologija in kulturna antropologija

Filozofija

Francistične in romanistične študije

Geografija

Germanistika // Germanistik

Hispanistika

Japonologija

Muzikologija

Prevajanje

Primerjalna književnost in literarna teorija

Psihologija

Sinologija

Slovenistika

Sociologija kulture

Splošno jezikoslovje

Tolmačenje

Umetnostna zgodovina

Zgodovina History

 

Dvodisciplinarni

Anglistika / English

Bohemistika

Etnologija in kulturna antropologija

Filozofija kulture

Francistične študije

Grški jezik, književnost in kultura

Italijanski jezik in književnost

Japonologija

Južnoslovanski študiji

Latinski jezik, književnost in kultura

Nemcistika/Germanistik

Polonistika

Primerjalna književnost in literarna teorija

Primerjalno jezikoslovje

Primerjalno slovansko jezikoslovje

Rusistika

Slovakistika

Slovenistika

Sociologija kulture

Splošno jezikoslovje

Španski jezik in književnost

Umetnostna zgodovina

 

Enopredmetni pedagoški

Andragogika

Anglistika / English

Nemščina/Germanistik

Pedagogika

Slovenistika

Šolsko knjižničarstvo - programu akreditacija ne bo podaljšana  - sklep

Zgodovina History

 

Dvopredmetni pedagoški

Andragogika*

Anglistika / English

Filozofija

Francoščina 

Geografija

Grški jezik , književnost in kultura

Italijanščina

Latinski jezik, književnost in kultura

Nemščina/Germanistik

Pedagogika*

Polonistika - program v študijskem letu 2016/2017 ni razpisan

Primerjalna književnost in literarna teorija

Rusistika

Slovakistika - program v študijskem letu 2016/2017 ni razpisan

Slovenistika

Sociologija

Španščina

Umetnostna zgodovina

Zgodovina History

 

* Vezava z enim od dvodisciplinarnih programov ali z enim od pedagoških dvopredmetnih programov. Medsebojna vezava programov Andragogika in Pedagogika ni mogoča.

 

Skupni programi

KREOL (Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi) // CREOLE (Cultural Differences and Transnational Processes)

Prevajanje (slovenščina - angleščina - nemščina): Gradec

Prevajanje (slovenščina - angleščina - francoščina): Pariz - ISIT 

Prevajanje (slovenščina - angleščina - francoščina): Pariz - INALCO

Srednjeevropske študije 

Tolmačenje (slovenščina - angleščina - nemščina): Gradec - programu akreditacija ne bo podaljšana  - sklep

Zgodovina JV Evrope / History of South-Eastern Europe

 

Kognitivna znanost - skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje. Program se izvaja na UL v okviru Medicinske fakultete, Fakultete za računalništvo in informatiko, Filozofske fakultete in Pedagoške fakultete (koordinatorstvo, vpis) in na več univerzah v tujini.

Enodisciplinarni

Dvodisciplinarni

Enopredmetni pedagoški

Dvopredmetni pedagoški

* Vezava z enim od dvodisciplinarnih programov ali z enim od pedagoških dvopredmetnih programov. Medsebojna vezava programov Andragogika in Pedagogika ni mogoča.

Skupni programi

Enodisciplinarni

Dvodisciplinarni

Enopredmetni pedagoški

Dvopredmetni pedagoški

* Vezava z enim od dvodisciplinarnih programov ali z enim od pedagoških dvopredmetnih programov. Medsebojna vezava programov Andragogika in Pedagogika ni mogoča.

Skupni programi

Po zaključenem drugostopenjskem študiju lahko študenti v okviru Filozofske fakultete nadaljujejo izobraževanje v Interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Humanistika in družboslovje.