Govorilne ure

Ponedeljek: 13:00 - 14:30

Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/85207721288?pwd=amZicHkyVXN0WVlSOFQ1M2lGYWNsUT09 (geslo 4kbH4C)

Za srečanje preko zooma se prosim najavite po e-pošti.

Kabinet

313

If you feel safe in the area you're working in, you're not working in the right area. Always go a little further into the water than you feel you're capable of being in. Go a little bit out of your depth. And when you don't feel that your feet are quite touching the bottom, you're just about in the right place to do something exciting.

David Bowie
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

prof. dr. Mojca Krevel

Red. prof. dr. Mojca Krevel je doktorica literarnih ved, ki je l. 1997 diplomirala iz anglistike in komparativistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete v Ljubljani je začela poučevati kot mlada raziskovalka l. 1997, od l. 2004 pa je na oddelku redno zaposlena. Njeno pedagoško delo obsega zlasti predmete s področja anglo-ameriške proze od konca 18. stoletja, poučuje pa na vseh treh stopnjah študija. Raziskovalno se ukvarja z najsodobnejšo anglo-ameriško prozo, in sicer pretežno s stališča premikov, ki jih v literaturo vnaša sprememba družbenozgodovinske paradigme oz. nastop t.i. postmoderne dobe. L. 2014 je kot Fulbrightova štipendistka v letnem semestru poučevala in raziskovala na University of Maine at Augusta (ZDA). Je avtorica knjig Kiberpank v literaturi in Izvidniki v puščavi resničnosti, soavtorica antologije Miracles of Rare Device: English Verse from the Elizabethans to the Moderns in urednica zbirke esejev Becoming World: Probing Hybridity in Postmodern American Fiction, vseskozi pa objavlja tudi znanstvene in strokovne članke ter različne prevode. Svoje delo redno predstavlja na domačih in tujih konferencah in simpozijih. Od l. 2016 je sourednica znanstvene revije ELOPE.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu