Kontakt

+386 1 2411 206
rok.stergar@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

V letnem semestru imam govorilne ure po predhodni najavi v ponedeljek po 12h.

Kabinet

114

Oddelek za zgodovino

izr. prof. dr. Rok Stergar

Izobrazba

doktor znanosti s področja zgodovine (2003, Univerza v Ljubljani)

univerzitetni diplomirani zgodovinar (1998, Univerza v Ljubljani)

 

Akademska in poklicna kariera

Akademska kariera

FF, Oddelek za zgodovino

izredni profesor (2013-)

docent (2007-2013)

asistent (1998-2007)

 

Daljša gostovanja na tujih univerzah

European University Institute, Italija (april 2022)

Univerza v Zagrebu, Hrvaška (februar-maj 2015)

 

Raziskovalno in strokovno delo

2023--: vodja programske skupine Slovenska zgodovina (ARRS)

2023--: član svetovalnega odbora v weave projektu Discourses and Practices of the In-Between in the Alpine-Adriatic Region: Klagenfurt, Ljubljana and Trieste 1815-1914: A Transnational, Interdisciplinary Co-Research Project (FWF in ARRS)

2022--: vodja bilateralnega projekta Upravljanje heterogenosti: Primer Habsburške monarhije in ZDA (ARRS)

2022--: sodelavec v projektu Rebuilding European Lives, 1914-1918: Domestic and urban reconstruction after the First World War (University of Warwick)

2021--: vodja projekta Hraniti zmago: Preskrba s hrano in postimperialna tranzicija v čeških deželah in Sloveniji, 1918-1923 (ARRS in GAČR)

2020--: raziskovalec v projektu Ustvarjanje, vzdrževanje, ponovna uporaba: mejne komisije kot ključ za razumevanje sodobnih meja (ARRS)

2020--: sodelavec-svetovalec v ERC Advanced projektu ECOINT (European Research Council)

2020-23: vodja projekta Šole in imperialne, nacionalne in transnacionalne identifikacije: Habsburška monarhija, Jugoslavija in Slovenija (ARRS)

2019: vodja projekta AD Romam: Griechisch-Katholische Priester aus dem habsburgischen Galizien in Rom – Eine Bestandaufnahme (OeAD Kooperationsstelle Lemberg)

2019-23: raziskovalec v projektu Postimperialne tranzicije in transformacije iz lokalne perspektive: slovenska mejna območja med dvojno monarhijo in nacionalnimi državami (1918–1923) (ARRS)

2017-22: kooperacijski partner v raziskovalnem projektu Habsburg Army Multilingualism and Military-Civil Relations, 1868-1914 (FWF Austrian Science Fund)

2007-2011: raziskovalec v projektu Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu (Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport, Republika Hrvaška)

2004--: raziskovalec v programu Slovenska zgodovina (ARRS)

2003: vodja projekta Die Geschichte und Mythen des Mittelalters und das Entstehen der modernen Nation im 19. Jahrhundert (Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut)

 

2023--: namestnik glavnega urednika (Associate Editor) First World War Studies

2023--: član uredniškega odbora Zgodovina za vse

2021--: član mednarodnega uredniškega odbora Istraživanja: Journal of Historical Researches


recenzent revij Acta historiae artis Slovenica, Acta Histriae, Arhivi, Ars et Humanitas, Austrian History Yearbook, Central European History, CEPS Journal, Dve domovini / Two Homelands, European History Quarterly, European Review of History / Revue européenne d'histoire, First World War Studies, Geschichte und Region / Storia e regione, Human Affairs, Hungarian Historical Review, Journal of Historical Sociology, Nationalism and Ethnic Politics, Nationalities Papers, Nations and Nationalism, Povijesni prilozi, Prispevki za novejšo zgodovino, Slavic Review, Zeitschrift für Slawistik, Zgodovinski časopis

recenzent monografij za Berghahn Books, Cankarjeva založba, Central European University Press, Jagiellonian University Press, Routledge, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Slovenska matica, Verlag des NÖ Instituts für Landeskunde, Založba INZ, Založba ZRC, Znanstvena založba Filozofske fakultete

 

ocenjevalec projektnih prijav za FWF Austrian Science Fund, GAČR Czech Science Foundation, Leverhulme Trust, Ministrstvo za prosveto in znanost Republike Srbije, ÖAW Avstrijska akademija znanosti, SSHRC Social Sciences and Humanities Research Council of Canada

ocenjevalec infrastrukturnih programov za ARRS, Javno agencijo ta raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

evaluator znanstvene produkcije raziskovalnih inštitutov Češke akademije znanosti

 

Raziskovalna področja

zgodovina Srednje in Jugovzhodne Evrope, zgodovina nacionalizmov, prva svetovna vojna, postimperialne tranzicije

Nedavne objave

Bernot, Jan in Rok Stergar. „A Cacophony of Classifications: Education and Identification in a Prenational Empire,“ Nationalities Papers (2024), 1-18. https://doi.org/10.1017/nps.2024.11

Stergar, Rok. „'Yugoslavia is worthless . . . you can get neither sugar nor kerosene.' Food Supply and Political Legitimacy in the Slovene Part of Yugoslavia, 1918–1924,“ Austrian History Yearbook 55 (2024), 1-12. https://doi.org/10.1017/S0067237823000711

Šmidrkal, Václav in Rok Stergar. „Food Shortages during the Post-Habsburg Transition in the Bohemian Lands and Slovenia,“ Austrian History Yearbook 55 (2024), 1-11. https://doi.org/10.1017/S0067237823000875

Stergar, Rok. „Habsburg Empire, Slavic Languages in the,“ v Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online, ur. Marc L. Greenberg. Brill, 2023. http://dx.doi.org/10.1163/2589-6229_ESLO_COM_036299

—. „'We will look like fools if nothing comes of this Yugoslavia!' The Establishment of Yugoslavia from the Perspective of Slovene Contemporaries,” Hiperboreea 10, št. 1 (2023), 82-101. https://doi.org/10.5325/hiperboreea.10.1.0082

 

Popolna bibliografija je na voljo na COBISS

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu