21. 06. 2024 | 10:30, Kabinet 444
Oddelek za sociologijo

(Samo)nadzorovanje skozi zgodovino in razvoj novih tehnik nadzorovanja v času pandemije covida-19

Natalija Pugelj, Sociologija kulture - 1. stopnja E

Mentor: doc. dr. Primož Krašovec

26. 06. 2024 | 13:30, 430
Oddelek za sociologijo

Reintegracija zaprtih oseb v družbo po izvršeni zaporni kazni v Sloveniji

Tija Viktorija Vauhnik, Sociologija kulture - 1. stopnja E

Mentor: doc. dr. Jasna Podreka

05. 07. 2024 | 10:30, 410
Oddelek za sociologijo

Medkulturno gledališče v Sloveniji: Japonsko gledališče nō in slovenske uprizoritve njegovih iger

Maja Bizjak, Sociologija - 2. stopnja - D, P

Mentor: prof. dr. Tomaž Toporišič