25. 05. 2021 | 14:00, spletni zagovor
Oddelek za psihologijo

Vloga dejavnikov zaposlitve iskalcev dela pri izbiri delodajalca

Maša Matavš, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Boštjan Bajec

20. 05. 2021 | 13:00, spletni zagovor
Oddelek za psihologijo

Stališča pedagoških delavk_cev do obravnavanja vsebin duševnega zdravja pri pouku v srednjih šolah

Alja Kopinič, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Saška Roškar

21. 05. 2021 | 12:00, spletni zagovor
Oddelek za psihologijo

Sočutje do sebe in psihopatološki znaki pri starših otrok s posebnimi potrebami

Jana Vrbančič, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: izr. prof. dr. Robert Masten

20. 05. 2021 | 14:00
Oddelek za psihologijo

Spolna stereotipnost otrok v zgodnjem otroštvu pri pripisovanju spola živalskim likom na ilustracijah

Žiža Komac, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: izr. prof. dr. Urška Fekonja

17. 05. 2021 | 12:00, spletni zagovor
Oddelek za psihologijo

Napovedniki subjektivnega blagostanja pri mladih na prehodu v odraslost

Žiga Damjanac, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: red. prof. dr. Maja Zupančič

17. 05. 2021 | 10:00, spletni zagovor
Oddelek za psihologijo

Sugestibilnost v kognitivnem intervjuju

Karmen Jereb, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Aplikativne psihološke študije

Mentor: red. prof. dr. Peter Umek