12. 06. 2023 | 13:00, 116
Oddelek za psihologijo

Doživljanje pouka psihologije pri gimnazijcih

Polona Kralj, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: prof. dr. Melita Puklek Levpušček

21. 06. 2023 | 13:00, 119
Oddelek za psihologijo

Slovenska priredba Illinoiške lestvice sprejemanja mitov o spolnem nadlegovanju

Zala Konda, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Luka Komidar

22. 06. 2023 | 11:00, 119
Oddelek za psihologijo

Vloga učinkovitosti virtualnega vodenja pri medfunkcijskem sodelovanju v matrični organizaciji

Sanja Bizilj, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Aplikativne psihološke študije (4 letni)

Mentor: izr. prof. dr. Gregor Sočan, prof. dr. Eva Boštjančič