15. 12. 2020 | 15:00, spletni zagovor
Oddelek za zgodovino

Časopisna cenzura na Kranjskem od časa Jožefa II. do marčne revolucije

Andrej Pastar, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Zgodovina

Mentor: izr. prof. dr. Rok Stergar

10. 12. 2020 | 10:30, spletni zagovor
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Problem alpinistične terminologije kot specializiranega področja v angleščini in japonščini

Erazem Štancar, Anglistika - 2. stopnja - D

Mentor: red. prof. dr. Marjeta Vrbinc

07. 12. 2020 | 11:00, spletni zagovor
Oddelek za muzikologijo

Praznična glasba kapitljev na Krku in njena recepcija pri srednješolcih

Saša Ilijić, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Muzikologija

Mentor: red. prof. dr. Leon Stefanija