22. 09. 2023 | 10:00, kabinet 205 P6 Zavetiška
Oddelek za arheologijo

Tipologija rimskih vil v zahodni Sloveniji

Timotej Horvat, Arheologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Katharina Zanier

22. 09. 2023 | 11:00, kabinet 205 P6 Zavetiška
Oddelek za arheologijo

Rimska Tarsatika

Ažbe Telban, Arheologija - 1. stopnja E

Mentor: doc. dr. Katharina Zanier

22. 09. 2023 | 11:30, 302
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Primerjava vpliva dogajalnega prostora na razvoj glavnih likov v romanih A Voyage Out (Virginia Woolf) in Njeno življenje (Zofka Kveder)

Anja Zidar, Anglistika - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Mojca Krevel

22. 09. 2023 | 13:00, EIKA P3, Zavetiška 5
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Ko orgazem postane začetek in ne konec: Vpliv neotantričnih duhovnih praks na spolno in intimno življenje žensk

Staša Klovar-Rupnik, Etnologija in kulturna antropologija - 1. stopnja

Mentor: doc. dr. Boštjan Kravanja

22. 09. 2023 | 14:00, 05
Oddelek za azijske študije

Izgovorjava samoglasniškega zaporedja ei v japonščini

Katarina Hitomi Gerl, Azijske študije - 1. stopnja

Mentor: asist. dr. Nina Golob, doc. dr. Marija Kristina Hmeljak

22. 09. 2023 | 14:00, 434
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Ko reke zamrznejo in zagorijo: Ameriška pesnica Adrienne Rich v ekokritiški perspektivi

Katarina Rakušček, Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja - D, P

Mentor: prof. dr. Boris Novak

22. 09. 2023 | 14:30, 05
Oddelek za azijske študije

Semantična analiza in primerjava izrazov kibun in kimochi z izrazoma občutek in razpoloženje

Špela Jezovšek, Azijske študije - 1. stopnja

Mentor: asist. dr. Nina Golob, doc. dr. Nagisa Moritoki Škof

22. 09. 2023 | 15:00, 05
Oddelek za azijske študije

Kontrastivna analiza prevajanja humorja med slovenščino in japonščino v Shakespearovi komediji Dvanajsta noč

Jure Kompara, Azijske študije - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Marija Kristina Hmeljak

25. 09. 2023 | 09:00, spletna povezava
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Kje sem doma? Občutek doma pri izseljenkah in izseljencih

Lea Anclin, Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Jaka Repič

25. 09. 2023 | 09:00, spletna povezava
Oddelek za azijske študije

Na Hyeseok in Nova ženska

Daša Zoya Habjan, Azijske študije - 1. stopnja

Mentor: doc. dr. Byoung Yoong Kang

25. 09. 2023 | 09:20, 116
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Gledališki govor in literarnofonetična analiza drame Fedra

Nika Priteržnik, Primerjalna književnost in literarna teorija - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Tone Smolej

25. 09. 2023 | 10:00, 116
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Angleški večbesedni glagoli in njihove slovenske ustreznice

Gal Viršek Žiger, Anglistika - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Gašper Ilc

25. 09. 2023 | 10:00, spletna povezava
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Spoznavanje in uvajanje trajnostne mobilnosti v urbanih okoljih z etnografskim pristopom

Polona Zabret, Etnologija in kulturna antropologija - 1. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Dan Podjed, izr. prof. dr. Jaka Repič

25. 09. 2023 | 10:00, 3-Tobačna
Oddelek za slavistiko

Primerjava sodobnih biografij Milana Kundere iz češkega in francoskega okolja

Izabela Petek, Češki jezik in književnost - 1.stopnja DVO

Mentor: doc. dr. Jana Šnytová

25. 09. 2023 | 10:00, 116
Oddelek za slovenistiko

Angleški večbesedni glagoli in njihove slovenske ustreznice

Gal Viršek Žiger, Slovenistika - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Mojca Smolej

25. 09. 2023 | 10:00, 06
Oddelek za romanske jezike in književnosti

Pristop Focus on Form v učbenikih angleščine in španščine kot tujih jezikov na slovenskih srednjih šolah

Zala Kerec, Hispanistika - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Gemma Maria Santiago Alonso

25. 09. 2023 | 10:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Stopenjska berila za učence slovenščine kot drugega in tujega jezika

Urša Kosmač, Slovenistika - 1. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina

25. 09. 2023 | 10:00, 430
Oddelek za prevajalstvo

Vpogled v arhitekturno terminologijo cerkva

Ivana Sarazin, Prevajanje - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Donald Francis Reindl