07. 10. 2022 | 11:00, Kabinet 420B
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Vloga šolske svetovalne službe pri delu z mladostniki, ki se samopoškodujejo

Neža Martinčič, Pedagogika - 2. stopnja - E, P

Mentor: doc. dr. Petra Gregorčič Mrvar

10. 10. 2022 | 11:00, Kabinet 334
Oddelek za umetnostno zgodovino

Recepcija muzejske dejavnosti v medvojnem času v dnevnem slovenskem časopisju

Ela Mori, Umetnostna zgodovina - 1. stopnja

Mentor: doc. dr. Katja Mahnič

10. 10. 2022 | 12:00, Kabinet 129
Oddelek za psihologijo

Značilnosti žrtev nasilja v času epidemije covida-19

Iris Baruca, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: izr. prof. dr. Robert Masten

11. 10. 2022 | 14:00, Kabinet 30 - tajništvo
Oddelek za prevajalstvo

Formalno in neformalno naslavljanje v treh slovenskih prevodih Wildove drame Saloma

Andrea Savić, Prevajanje - 2. stopnja- E

Mentor: prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar

12. 10. 2022 | 14:00, Modra soba
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Uporaba mobilnih naprav za branje e-gradiv med študenti Univerze v Ljubljani

Ksenija Rivo, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Informacijske vede

Mentor: prof. dr. Maja Žumer

13. 10. 2022 | 10:45, 532
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Študentje kot uporabniki Centralne tehniške knjižnice (CTK): razumevanje uporabe prostora

Evald Cencič, Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Jan Pisanski

13. 10. 2022 | 14:00, Modra soba
Oddelek za psihologijo

Razvoj vprašalnika za ocenjevanje subjektivne ustreznosti bivalnega okolja

Urška Smrke, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Družboslovna metodologija

Mentor: izr. prof. dr. Gregor Sočan, prof. dr. Matej Blenkuš

14. 10. 2022 | 09:30, 06
Oddelek za umetnostno zgodovino

Poslikave v grajski dvorani dvorca Goričane: Ikonografija, avtorstvo, naročništvo

Karin Kocjančič, Umetnostna zgodovina - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Stanko Kokole, prof. dr. Matej Klemenčič

14. 10. 2022 | 11:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za zgodovino

Jezikovni in diskurzivni mehanizmi argumentacije v razpravi častnega senata argentinskega naroda o zakonu o legalizaciji splava

Zymryte Ademaj, Zgodovina - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Irena Selišnik

14. 10. 2022 | 11:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za romanske jezike in književnosti

Jezikovni in diskurzivni mehanizmi argumentacije v razpravi častnega senata argentinskega naroda o zakonu o legalizaciji splava

Zymryte Ademaj, Hispanistika - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Barbara Pihler Ciglič

18. 10. 2022 | 15:00, Modra soba
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Samocitati v znanstvenem komuniciranju in pri vrednotenju znanstvenega dela

Gordana Budimir, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Informacijske vede

Mentor: red. prof. dr. Primož Južnič