03. 03. 2021 | 11:00, spletni zagovor
Oddelek za psihologijo

Vpliv distraktorjev na posodabljanje delovnega spomina

Maja Klančič, Psihologija - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Anja Podlesek

16. 03. 2021 | 14:40, spletni zagovor
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Osemdeset let Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani: Študentski vidik v preseku treh desetletij

Tina Tisovec, Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Mateja Habinc

02. 03. 2021 | 14:00, spletni zagovor
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Kontrastivna analiza prevajalskih strategij med jezikovnima paroma angleščina-slovenščina in angleščina-ruščina: Prevajanje frazemov v romanih Veliki Gatsby, O ljudeh in miših, Varuh v rži in Gospodar muh

Sara Hrovatin, Anglistika - 2. stopnja - D

Mentor: red. prof. dr. Marjeta Vrbinc

02. 03. 2021 | 14:00, spletni zagovor
Oddelek za slavistiko

Kontrastivna analiza prevajalskih strategij med jezikovnima paroma angleščina-slovenščina in angleščina-ruščina: Prevajanje frazemov v romanih Veliki Gatsby, O ljudeh in miših, Varuh v rži in Gospodar muh

Sara Hrovatin, Rusistika - 2. stopnja - D

Mentor: doc. dr. Mladen Uhlik